Nivell 1 Portes 0 punts!

25
Qui baixava de la font del Gat?
Un rat penat La pastoreta Un gat Una noia i un soldat