Nivell 1 Portes 0 punts!

25
Com es diuen les paraules provinents d'altres idiomes que no són oficialment acceptats?
Malidites Barbarismes Manlleves Disfuncions